راهنمای استفاده از سیستم - تذکرات مهم در محاسبه معدل

سایت پیام نورنا در راستای کمک به دانشجویان و افزایش خدمات رایگان سایت اقدام به ارائه طراحی سیستم محاسبه معدل ترمی و معدل کل نموده است.

با توجه به سوالات مکرر دانشجویان در جهت محاسبه معدل ترمی و معدل کل بر آن شدیم تا سیستمی طراحی کنیم که دانشجویان با وارد کردن نمرات دروس خود بتوانند براحتی معدل ترمی و معدل کل خود را محاسبه کتند.


نکته مهم : نمره های اعشاری را به صورت مثلا : 13.75 وارد کنید.

وارد کردن درست نمره : 13.75 _________ وارد کردن اشتباه : 13/75


تذکرات مهم :

1- طبق بخشنامه جدید سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی نمرات ردی در معدل کل محاسبه نمی شود ، ولی دقت داشته باشید که نمرات ردی در معدل ترمی محاسبه می شود.

> حذف نمرات ردی از معدل کل دانشجویان کارشناسی پیام نور / بخشنامه <


2- طبق بخشنامه جدید سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد نمرات ردی در معدل کل محاسبه نمی شود ، ولی دقت داشته باشید که نمرات ردی در معدل ترمی محاسبه می شود.

> حذف نمرات ردی از معدل کل دانشجویان کارشناسی ارشد پیام نور / بخشنامه <


نکته : نمرات دروس جبرانی (مربوط به دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها با رشته کارشناسی ارشدشان تجانس ندارد) در معدل ترمی و معدل کل محاسبه نمی شود.نحوه محاسبه نمره درس اختیاری حفظ جزء 30 قرآن کریم:

سیستم طوری طراحی شده که تمام مراحل محاسبه این درس به صورت خودکار برای شما محاسبه می شود.

نمره این درس در معدل ترمی محاسبه نمی شود و به همین دلیل در صورت انتخاب معدل ترمی این درس غیرفعال می باشد و در معدل کل هم برای فقط مقطع کارشناسی نمره حداقل 10 - کارشناسی ارشد حداقل 12 و دکتری حداقل 14 قابل محاسبه می شود و اگر نمراتی پایین تر از این نمرات باشد محاسبه نمی شود.

سیستم طوری طراحی شده که تاثیر مثبت این درس را به صورت خودکار برروی معدل کل شما بر اساس تعداد واحد که در کارشناسی 2 واحد - در کارشناسی ارشد 1 واحد و در دکتری نیز 1 واحد هست محاسبه خواهد کرد.